Inzetbaarheid van geotechnisch onderzoek

Geotechnisch onderzoek zetten we vaak in om te toetsen of een ontwerp voor een wegenbouw of railinfra project geschikt is om gerealiseerd te worden. Een andere aanleiding voor een geotechnisch onderzoek is dat we de pijnpunten in kaart brengen van de desbetreffende grond die ingezet wordt als bouwgrond.

Waarvoor zetten we een geotechnisch onderzoek concreet voor in?

Nijverdal Infra zet een geotechnisch onderzoek vooraf in aan de realisatie van bijvoorbeeld het ontwikkelen van wegverbredingen, dijken, bouwputten, ophogingen, bouwkavels etc. Het gaat vaak gepaard met een sonderingsonderzoek en bestaat voornamelijk uit het uitvoeren van grondboringen, sonderingen en steekproeven. We gebruiken hiervoor een bewezen aanpak, waarbij we zorgvuldig te werk gaan met behulp van een vast protocol.

Om een geotechnisch onderzoek te realiseren, beschikken we over modern materieel die ook ingezet worden voor oppervlaktes die moeilijker begaanbaar zijn.  Denk hierbij aan de inzet van conussen en meetinstrumenten zoals peilbuiten, extensometers en hellingmeetbuizen. Om een gedegen geotechnisch onderzoek uit te voeren, werken we volgens de geldende normen en wet- en regelgeving conform er aan het desbetreffende project wordt gesteld.

Meer dan een geotechnisch onderzoek..

Doordat Nijverdal Infra meerdere disciplines verzorgt op het gebied van weg-, grond-, en spoortbouw, kunnen we naast het geotechnisch onderzoek jouw organisatie ook ondersteunen met andere werkzaamheden. Hierbij kun je denken aan het adviseren, ontwerpen, aanleggen en onderhouden van asfalt, straatwerk, betonconstructies, railinfra etc. Maar je kunt ook denken aan het verrichten van andere onderzoeken, zoals het uitvoeren van een milieutechnisch grondonderzoek of het uitvoeren van een Ri&E.

Ga naar milieutechnisch grondonderzoek

Kennismaken met Nijverdal Infra?

Wil je meer weten over onze expertise en dienstverlening op het gebied van geotechnisch onderzoek en/ of aanverwante dienstverlening? Wij informeren je graag over de mogelijkheden. Neem contact met ons op via het telefoonnummer 0548-611 727 of e-mail ons via info@nijverdalinfra.nl.

Terug naar overzicht