Omgevingsmanagement tijdens spoorbouw & wegenbouw projecten

Ruimtelijke ontwikkelingen hebben grote invloed op de omgeving en omgekeerd. Bij bijvoorbeeld complexe spoorbouw of wegenbouw projecten kan een ongestructureerde wisselwerking leiden tot knelpunten en vertragingen. De omgevings- en projectmanagers van Nijverdal Infra BV zetten graag hun deskundigheid in om het gehele proces van het spoorbouw project te beheersen.

Werkzaamheden spoorbouw

spoorbouwDoordat we vele disciplines in huis hebben zoals het adviseren, ontwerpen, aanleggen en onderhouden van onder andere spoorbouw gerelateerde projecten, zijn wij in staat overkoepeld op een efficiënte wijze omgevingsmanagement toe te passen. Denken hierbij aan projecten aangaande spoorwegovergangen, spoor aansluitingen, perrons, keerwanden plaatsen, toegangscontrolesystemen etc.

Ga naar spoorbouw projecten

Meerwaarde omgevingsmanagement in de spoorbouw & wegenbouw

  • Omgevingsmanagement gaat om het managen van o.a. spoorbouw projecten, zodat ze binnen de geplande tijd en budget gerealiseerd kunnen worden. Hierbij worden stakeholders op een effectieve manier betrokken; van strategie tot uitvoering.
  • Onderliggend ligt een service document ten grondslag aan het project, waarin onder anderen afspraken worden gemaakt over opvolgtijden en het zoveel mogelijk uitsluiten van risico’s. Dit heeft onder anderen tot doel procedurele knelpunten en vertragingen in een vroeg stadium te voorkomen en het draagvlak voor proces en resultaat zo optimaal mogelijk te maken.
  • Daarnaast gaat omgevingsmanagement in op het tijdig aanvragen van de juiste vergunningen m.b.t. de spoorbouw of wegenbouw, de afstemming met kabel- en leidingbeheerders, het helder voor ogen hebben welke procedures doorlopen dienen te worden, welk tijdspad daarbij hoort en op welke momenten de belangengroepen het beste geïnformeerd kan worden.
  • Tijdens de uitvoering van het spoorbouw project richten we met communicatiedeskundigen en omgevingsadviseurs de realisatiefase in op het minimaliseren van overlast voor gebruikers en omwonenden. Verkeersmanagement (o.a. een strategisch verkeersplan), de afstemming met hulpdiensten en de informatievoorziening naar de omgeving toe zijn onder anderen hierbij van belang.

Meer weten over omgevingsmanagement in de spoorbouw?

Wil je meer weten over de mogelijkheden aangaande omgevingsmanagement in de spoorbouw of wegenbouw voor jouw organisatie? Wij adviseren je graag. Neem contact met ons op via het telefoonnummer 0548-611 727 of e-mail ons via info@nijverdalinfra.nl.

Terug naar overzicht