Professioneel hemelwaterafvoer aanleggen is essentieel!

Als onderdeel van onze wegenbouw projecten of particulier straatwerk & tuinwerk projecten houden we ons ook bezig met hemelwaterafvoer aanleggen. Een goede voorbereiding en een professionele uitvoering  is essentieel! In dit artikel vertellen we meer hierover.

Hemelwaterafvoer aanleggen in de wegenbouw

Een hemelwaterafvoer maakt onderdeel uit van een weg, brug, tunnel of aquaduct in het totale weginfrasysteem. Het is zeer essentieel om een hemelwaterafvoer aanleggen zorgvuldig uit te voeren om hiermee de kwaliteit, onderhoud en levensduur te waarborgen en daarmee schades en onveilige situties te voorkomen. Een niet-constructieve uitvoering van een hemelwaterafvoer aanleggen kan bijvoorbeeld zorgen voor zéér onveilige verkeerssituaties op auto(snel)wegen, fietspaden, looppaden etc.

Op welke wijze het plaatsvindt is afhankelijk van de situatie en de verschillende objecten waarop het hemelwater valt, zoals de verharding, berm(sloot), geluidsscherm, rijdek etc. Afhankelijk van deze variabelen gaan we analyseren welke constructie voor het hemelwaterafvoer aanleggen het beste functioneert in combinatie met de geldende wet- en regelgeving. Denk hierbij aan constructies in combinatie met afvoerbuizen, (tussen)putten, lamellenfilters, opvanggoten, bermen, elektrotechnische-, en werktuigbouwkundige installaties.

Meer informatie over onze wegenbouw activiteiten

Hemelwaterafvoer aanleggen voor particulier straatwerk & tuinwerk

Onze werkwijze om een hemelwaterafvoer aan te leggen voor particuliere projecten is in principe hetzelfde. We passen onze ervaring vanuit de wegenbouw toe op particuliere projecten. Het grote verschil met wegenbouw projecten ten opzichte van particuliere projecten is dat ze doorgaans relatief eenvoudig zijn. Denk hierbij aan een hemelwaterafvoer aanleggen voor de afwatering van de tuin, oprit, terras of parkeerplaats. Het belangrijkste doel is om ervoor te zorgen dat het hemelwater op een snelle en goede manier wordt afgevoerd zodat je hier geen hinder van ondervindt. Daarnaast worden onveilige situaties of onder water gelopen oppervlaktes zoveel mogelijk voorkomen.

Meer informatie over onze particulier straatwerk & tuinwerk activiteiten

Kennismaken met Nijverdal Infra over hemelwaterafvoer aanleggen?

Wil je meer informatie ontvangen over hemelwatervoer aanleggen of de ondersteunende dienstverlening waar Nijverdal Infra jou of jouw organisatie kan ondersteunen? Maak kennis met ons! Neem contact met ons op via het telefoonnummer 0548-611 727 of e-mail ons via info@nijverdalinfra.nl.

Terug naar overzicht