Samenwerkingen grootschalige asfaltwerken

We verrichten als middelgroot bedrijf werkzaamheden uit voor uiteenlopende (inter)nationale projecten voor aannemers, woningbouwverenigingen, terminals, zorginstellingen, organisaties in de petrochemische industrie etc. Hierbij kan je denken aan railinfra projecten en grootschalige bestrating- en asfaltwerken. Om dit te kunnen realiseren werken we samen met diverse strategische partners. In dit artikel gaan we in op de samenwerkingen die we hebben met partners aangaande grootschalige asfaltwerken.

Onze uitgangspunten m.b.t. asfaltwerken en andere werkzaamheden

asfaltwerkenWe hechten veel waarde aan het continu verbeteren van onze organisatie en projecten zoals grootschalige asfaltwerken. Een zorgvuldige en constructieve voorbereiding zien wij als een belangrijk startpunt van het project. Om optimaal onze dienstverlening te kunnen leveren, werken we samen met diverse (strategische) partners. Hierbij kan je denken aan samenwerkingen op het gebied van expertise, productie, R&D en opleiding.

Ga naar wegenbouw projecten
Ga naar wegenbouw

Meerwaarde samenwerkingen grootschalige asfaltwerken

Door middel van de samenwerkingen kunnen we een voortdurende verbetering bewerkstelligen op het gebied van veiligheid, productie, duurzaamheid en servicegerichtheid. We zijn hierbij zowel nationaal als internationaal zeer flexibel om snel oplossingen te kunnen bieden voor projecten en/of ingewikkelde technische vraagstukken. Enkele voorbeelden van (inter)nationale samenwerkingen m.b.t. asfaltwerken zijn:

  • Grondradaronderzoeken waarmee de opbouw van de weg in kaart gebracht kan worden, maar ook schades, lussen en kabels en leidingen of holle ruimtes (zonder wegafsluiting).
  • Het opstellen van een verkeersplan, omleidingstekeningen en het aanbrengen van verkeersafzettingen.
  • Verhardings- en constructieberekeningen voor haven- en industrieterreinen.
  • Het aanbrengen van asfaltverhardingen.
  • Het uitvoeren van een sonderingsonderzoek inclusief het opstellen van de rapportages.
  • Opstellen van risicoanalyses inclusief de beheersmaatregelen.
  • Opstellen meerjarige onderhoudsplannen voor asfaltwerken voor o.a. havens en industrie.

Kennismaken met Nijverdal Infra aangaande (grootschalige asfaltwerken)?

Wil je kennis maken met Nijverdal Infra aangaande asfaltwerken of andere grond-, weg-, of spoorbouw werkzaamheden die wij verrichten? Wij vertellen je graag over de mogelijkheden. We zijn bereikbaar via het telefoonnummer 0548-611 727 of e-mail ons via info@nijverdalinfra.nl.

Terug naar overzicht