Werkwijze railinfra en wegenbouw projecten

Ben je van plan om een kleinschalig of een grootschalig railinfra of wegenbouw project bij ons uit te besteden? In dit artikel geven we je een indruk van onze algemene werkwijze van onze railinfra en wegenbouw projecten. Uiteraard kan de daadwerkelijke werkwijze afwijken. Dit is geheel afhankelijk van de aard van het project, de omstandigheden en de wensen en verwachtingen van jouw organisatie.

Voorbereidende fase railinfra & wegenbouw projecten

railinfraNijverdal Infra hecht veel waarde aan een goede voorbereiding van het railinfra of wegenbouw project om onze efficiënte werkwijze te kunnen hanteren. We streven er onder anderen naar zoveel mogelijk onvoorziene omstandigheden voor te zijn en daarmee volgens planning het project op te leveren. We starten veelal met een inventarisatie van de huidige situatie en jouw wensen en vereisten. Daarna bespreken we op welke wijze we het project het beste kunnen aanvliegen. Vervolgens gaan we over tot de ontwerpfase, de calculatie en zullen we na goedkeuring van het railinfra of wegenbouw project starten met de realisatiefase.

Wij kunnen, indien gewenst, deelnemen in uw projectteam om tevens gezamenlijk de strategie te bepalen om het railinfra of wegenbouw project met succes te realiseren. Hierbij kunnen we o.a. nauwkeurig omgevingsmanagement toepassen om projectdoelstellingen te waarborgen en stakeholders effectief betrokken te houden.

Realisatiefase railinfra & wegenbouw projecten

Tijdens de realisatiefase werken we volgens vaste protocollen om de kwaliteit van de te verrichte werkzaamheden en veiligheid te waarborgen. Indien gewenst of afgesproken werken we tijdens het railinfra of wegenbouw project samen met (strategische) partners en zullen we een onderliggend service document hanteren. In dit document maken we afspraken over bijvoorbeeld opvolgtijden, risicobeheersing en de aanspreekpunten op de verschillende contactniveau ‘s.

Ga naar wegenbouw projecten
Ga naar ralinfra projecten

Evaluatie & onderhoudsfase railinfra & wegenbouw projecten

Nijverdal Infra hecht veel waarde aan het evalueren van projecten. Op deze manier kunnen we onze kwaliteitsborging voor railinfra en wegenbouw projecten in de toekomst realiseren en verhogen. Daar waar nodig optimaliseren we eveneens onze interne processen. Het doorvoeren van efficiencyverbeteringen blijft immers een doorlopend proces! Als aanvulling op onze werkzaamheden kunnen we eveneens het onderhoud en beheer infrastructuur verzorgen. Tijdens de evaluatiefase (of in een eerdere fase) bespreken we de mogelijkheden met jou om te zorgen dat ook de kwaliteit van het uitgevoerde project op langere termijn gewaarborgd blijft. Hierbij staat veiligheid hoog in het vaandel.

Meer informatie over onderhoud en beheer infrastructuur

Meer weten over onze werkwijze rondom railinfra & wegenbouw projecten?

Wil je aanvullende informatie ontvangen over onze werkwijze, onze ervaring en/ of reeds uitgevoerde railinfra en wegenbouw projecten? Wij vertellen je graag over de mogelijkheden. We zijn bereikbaar via het telefoonnummer 0548-611 727 of e-mail ons via info@nijverdalinfra.nl. Wij adviseren je graag!

Terug naar overzicht