Werkzaamheden sonderingsonderzoek

Een sonderingsonderzoek voeren we regelmatig vooraf uit zodra we een bouwkundige berekening maken voor de materialen van de fundering of de werkzaamheden die op de desbetreffende grond gaan plaatsvinden. Denk hierbij aan werkzaamheden in de (wegen)bouw of aan het spoor. Daarnaast komt het steeds vaker dat we een sonderingsonderzoek uitvoeren om de gesteldheid van de bodem te onderzoeken aangaande milieuwetgeving. In dit artikel gaan we in op de werkzaamheden die wij verrichten voor een sonderingsonderzoek.

Steekproeven sonderingsonderzoek

We starten met een inventarisatie van de omstandigheden in de directe omgeving van de desbetreffende grond (zoals sloten, gebouwen, gebruikte materialen etc.), het doeleind waarvoor de grond ingezet gaat worden en mogelijk toekomstige plannen (zoals latere bouwplannen).

Zodra we deze factoren in kaart hebben gebracht, nemen we steekproeven van de grond om de gesteldheid te bepalen. We gebruiken hiervoor een bewezen aanpak, waarbij we zorgvuldig te werk gaan met behulp van een vast protocol. We verrichten hierbij o.a. (diepte) boringen, waarbij aan de hand van de weerstand van de grond de sterkte van de grond bepalen. Hierbij kijken we naar de stabiliteit van de grond en de samenstelling ervan. Het kan zijn dat de grond bestaat uit minder stabiele omstandigheden zoals klei. Maar het kan ook zijn dat de grond in de loop der jaren verontreinigd is geraakt door bijvoorbeeld landbouwgif, asbest, brandstoffen, stortplaatsen etc. Afhankelijk van de omstandigheden is een uitgebreider sonderingsonderzoek noodzakelijk of niet.

Meer weten over een grondonderzoek m.b.t. mogelijke verontreinigingen

Rapportage sonderingsonderzoek

Alle bevindingen brengen we vervolgens in kaart in een rapportage. De rapportage biedt de basis om te bepalen of vanuit het sonderingsonderzoek is gebleken of de grond geschikt is voor het desbetreffende doeleind en/of het voldoet aan de milieuwetgeving om grondverontreiniging bijvoorbeeld uit te sluiten. De rapportage van het sonderingsonderzoek wordt veelal standaard gevraagd bij de gemeente voor bouwplannen.

Geadviseerd worden over een sonderingsonderzoek?

Wil je vrijblijvend geadviseerd worden over de mogelijkheden van een sonderingsonderzoek en de kosten? Maak kennis met ons! Als allround grond-, weg-, en spoorbouw bedrijf kunnen we ook aanvullende werkzaamheden verrichten. Neem contact met ons op via het telefoonnummer 0548-611 727 of e-mail ons via info@nijverdalinfra.nl.

Terug naar overzicht